HomeNieuwsOnderzoek bewijst meerwaarde Inloophuis Carma

Onderzoek bewijst meerwaarde Inloophuis Carma

29 augustus 2019

96% van de bezoekers aan inloophuizen ervaart een positief effect van de informele zorg bij kanker die deze inloophuizen bieden. Dat blijkt uit een recent onderzoek dat in opdracht van IPSO, de brancheorganisatie van inloophuizen in Nederland, is uitgevoerd door Sinzer in samenwerking met KWF Kankerbestrijding. Ook Inloophuis Carma in Naaldwijk is lid van IPSO. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 84% van de bezoekers vindt dat door het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van leven is verhoogd. Ook het beter kunnen ontspannen en beter hulp durven vragen door het bezoek aan het inloophuis scoren hoog. Daarnaast blijken inloophuizen een belangrijke bijdrage te leveren aan arbeidsparticipatie.

‘Dat gasten de toegevoegde waarde van Inloophuis Carma ervaren, weten we door de gesprekken die wij dagelijks voeren’, vertelt Mariska Bakker, coördinator van het inloophuis. ‘Dat wordt nu bevestigd door dit landelijke onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn ook van belang voor verwijzers binnen het oncologische veld en voor het verkrijgen van financiering. Op dit moment zijn we volledig afhankelijk van giften, donaties en sponsoren.’

Relatie met positieve gezondheid

De effecten die zijn geconstateerd blijken goed te passen bij het gedachtegoed van de positieve gezondheid, zoals dat is ontwikkeld door onderzoeker en gezondheidszorgvernieuwer Machteld Huber. Zij hanteert als definitie van gezondheid het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Deze brede kijk op mens en gezondheid hanteert Inloophuis Carma ook. Landelijk bieden inloophuizen voor 89% van de gasten meerwaarde op ten minste drie van de zes domeinen van positieve gezondheid.

Het grootste effect wordt vastgesteld op het maatschappelijk functioneren, gevolgd door mentaal functioneren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Uit het onderzoek blijkt nadrukkelijk dat inloophuizen de zelfregie stimuleren en bijdragen aan activering en meedoen binnen de samenleving. Landelijk geeft 54% van de gasten aan zich energieker te voelen door het bezoek aan het inloophuis. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid klacht nummer één is bij kanker.

Impact vergroten

Op dit moment wordt Inloophuis Carma jaarlijks zo’n 2.000 keer bezocht. Met meer financiële ondersteuning kan het inloophuis van waarde zijn voor een nog grotere groep mensen. Om dat doel te bereiken is het ook belangrijk dat verwijzers actiever attenderen op de informele ondersteuningsmogelijkheden. Investering en verwijzing naar inloophuizen betaalt zich terug in een belangrijke bijdrage aan het leven van mensen met kanker. Dat is niet in geld uit te drukken. Tegelijkertijd is dit kostenbesparend, voornamelijk door de maatschappelijke bijdrage die inloophuizen leveren op gebied van terugkeer naar werk.

Lees hier het volledige rapport