Home » Over Carma

Inloophuis Carma bestaat sinds januari 2011. Het inloophuis is van start gegaan in het Pr8+paleis te Monster. Sinds mei 2017 is Inloophuis Carma gevestigd aan de Dijkweg 21 GA te Naaldwijk.  Hoe is de naam Carma ontstaan?

De naam Carma komt van onze twee initiatiefneemsters Carla Witmans en Marie-José Persoon. Tijdens de SamenLoop voor Hoop in 2009 – waar zij als survivor aan deelnamen – zijn de plannen voor een inloophuis in het Westland ontstaan. Er zit dus een heel symbolische betekenis achter de naamgeving.

Een inloophuis is een open huis en biedt psychosociale ondersteuning aan volwassenen – zowel mannen als vrouwen – en kinderen, die kanker hebben of kanker hebben gehad, maar ook aan hun naasten en nabestaanden

IMG_1860Het Westlandse inloophuis  Carma is meer dan alleen een ontmoetingsplek. Als je kanker krijgt verandert je wereld, verandert je toekomstbeeld. De ziekte heeft invloed op je functioneren, je positie op je werk en in je gezin en familie. Er wordt anders naar je gekeken, of je dat nu wil of niet. Een periode van behandelingen komt als een orkaan over je heen en neemt je volledig in beslag. Daarna volgt vaak een periode van onzekerheid, waarin angst en de wil het gewone leven weer op te pakken elkaar afwisselen. In deze periode moet je vaak wel gewoon door functioneren en flink zijn. Hierdoor komt een kankerpatiënt te weinig aan zichzelf toe.

Inloophuis Carma wil daarom voor hen, maar ook voor hun naasten een plek bieden voor ontmoeting, voor een persoonlijk gesprek en voor deskundige antwoorden op allerlei vragen rond kanker. Het inloophuis wil hiermee een veilige haven zijn voor Westlanders – maar ook voor mensen uit de aangrenzende gemeenten, zoals Hoek van Holland, Maassluis en Maasland – die met kanker te maken hebben.

Promofilmpje Inloophuis Carma 2016

Promo IPSO instellingen

Het gedicht Luisteren van Leo Buscaglia drukt aardig uit wat wij beogen met Carma!

Het nieuwe Carmahuis is op 10 juni 2017 officieel geopend! Wij ontvangen u graag in een “warme huiselijke” sfeer.

Tijdens onze openings tijden (zie activiteiten) bent u van harte welkom op de Dijkweg 21, 2671 GA Naaldwijk

Bestuur  
Voorzitter     Pech Samwel, lid dagelijks bestuur            
Penningmeester André Bakker
Secretaris Pamela Breas-Bakker, lid dagelijks bestuur
Bestuurslid Ben Assies
Bestuurslid Pieter Obbeek
Bestuurslid Renate Fransen

Coördinatieteam
 
   
Coördinator Mariska Bakker
Ondersteuner Marc Pleijsier
(van coördinator en bestuur)  
   
Psychosociale ondersteuning  
Coach Annette Koedood (tevens trainer IPSO)
Toegepast psycholoog Yvonne Vijverberg-van der Voort
   
Vertrouwenspersoon Yvonne Vijverberg-van der Voort
   
Sponsorcommissie  
Bestuursleden Pech Samwel en Pieter Obbeek
Overige leden Dick Schalke en Dick Voogd
   
 
Inloophuis Carma is ANBI geregistreerd, zie info
 
Adres secretariaat : Obrecht 23 2681 JP Monster IBAN Nr NL85RABO0159270294

logo ipso

Lid van IPSO, brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho – oncologische centra

Brancheorganisatie IPSO heeft in 2012 een klachtenregeling vastgelegd voor cliënten/gasten van bij IPSO aangesloten inloophuizen en psycho-oncologische centra, waaraan Inloophuis Carma zich conformeert. Op onderstaande link kunt u de interne klachtenregeling bekijken. 2013 Protocol klachtenregeling Inloophuis Carma