Home » Nieuws » Informatieavond Longkanker

Op woensdagavond 20 juni houdt longarts R.N. van Rossem een voordracht over Longkanker.

Longkanker komt veel voor. Een tijdige diagnose en behandeling kan veel narigheid voorkomen. Als je te horen krijgt dat er een vlek op de longfoto zit dan is dat een grote schrik. Longkanker is namelijk verreweg de meest dodelijke vorm van alle kankersoorten. Als de ziekte nog beperkt is zijn de behandelingen gericht op genezing, bij meer uitgebreide ziekte is de kanker niet te genezen. Gelukkig staat de wetenschap niet stil en zijn de mogelijkheden van behandeling steeds uitgebreider.

In deze lezing gaat het over oorzaken en klachten van longkanker en de onderzoeken die in het ziekenhuis plaatsvinden om de uitbreiding van de ziekte vast te stellen. Uitgebreid zal er op de behandeling van longkanker worden in gegaan. Hierbij zullen ook nieuwe behandelingen als immunotherapie en doelgerichte therapie worden belicht.

De informatieavond wordt gehouden in Inloophuis Carma en begint om 19.30 uur. Graag aanmelden via info@inloophuiscarma.nl